(ver)bouwen

Al voor de diplomering worden de eerste projecten al gerealiseerd, in deze periode tot ±1935 wordt meestal samengewerkt met J.G. Hensbergen. Er zijn ook veel ontwerpen gemaakt die nimmer tot realisatie kwamen. Een enkel project is nog niet getraceerd of al weer afgebroken?

verbouw700x487shkl
v.d.Bijl en Kramer
Hissink
Werumeus Buning
Klein
Kempkes
v.d. Bergh
Dr.J.Röntgenlaan

Hoewel de links aangegeven projekten allemaal nieuwbouw opdrachten, werden er ook veel verbouwingen ontworpen. Boven een opmeting van het eeuwigdurende verbouwen voor neef Hubert in Hoorn.
Onder "Overigen" staan er een aantal uit deze periode. Na WO II en de oprichting van het eigen bureau komen er weer meer verbouwingen.

Overigen
(ver)bouwenv.d.Bijl en KramerHissinkWerumeus BuningKleinKempkesv.d. BerghDr.J.RöntgenlaanOverigen