prijsvragen

In de periode 1935-1940 neemt hij naast het werk bij de PUEM deel aan een achttal prijsvragen uitgeschreven door het Genootschap Architectura&Amicitiae of Bouwkunst&Vriendschap.
Er zijn er drie bekroond, waarvan het Familievacantiehuis in 1935 met een eerste prijs!

prijsvragen443x561shkl

Naast de links vermelde prijsvragen liggen er nog drie prijsvraag programma's voor stadhuizen te Amsterdam (1937), Doetinchem (1937) en Eindhoven (1938). Te zien aan de aantekeningen is er wel over nagedacht maar al dan niet ingeleverde ontwerpschetsen ontbreken.

consultatiebureau
verenigingsgebouw
familievakantiehuis
opgFamVH250x407shkl
courantengebouw
concertzaal
verkeersbureau
leeszaal
kunstenaarshuis
prijsvragenconsultatiebureauverenigingsgebouwfamilievakantiehuiscourantengebouwconcertzaalverkeersbureauleeszaalkunstenaarshuis