eigen bureau

Tussen 1942 en 1947 worden een aantal "zelfstudieplannen" voor woningbouw ontworpen, uiteindelijk leidt dit tot twee traceerbare opdrachten, de Duplex-woningen in samenwerking met Jansen en de "6 woningen" aan de Jos. Haydnlaan.

In 2011 duikt er een strookje negatieven op bij Eneco waar de laatste restanten van het PUEM archief lagen . . .

TekKr1s
zelfstudieplannenSCHSR5s
E.J. v.d. Hoef
D. Verheus
J.W.H. Jansen
J. Kranenburg
R.H. Fledderus
eigen opdrachten

Vanaf 1 maart 1949 gaat het eigen bureau van start, kort daarna verhuizen we naar een groter huis. In eerste instantie wordt (op papier) voor de tekenkamer een volledige verdieping ingedeeld! Uiteindelijk wordt het aantal tekenaars niet zo groot als gedacht en aan de achterkant wordt de slaapkamer ingericht.
Het is interessant: een aantal namen op de ontwerp-indeling zullen later in de architecten wereld weer opduiken! Hans Knoop zou in 1950 opzichter worden bij de bouw van de Duplexwoningen. De eerste tekenaar op kantoor is uiteindelijk Gerrit Duêrmeijer, later opgevolgd door Jan Strunk, foto boven.

. . dat was het laatste wat van de PUEM over gebleven was, de vijf dozen tekeningen en drie mappen negatieven die ik geïnventariseerd heb, dit alles ligt nu in het Utrechts Archief. Als gezegd kwam als klap op de vuurpijl dat strookje negatieven tevoorschijn met foto's van SR gemaakt omstreeks 1962 op dezelfde plek als de grote foto (links) waar Jan Strunk te zien is in de jaren '50.

Eind 1949 werd Leidseweg 74 aangekocht en het aantal van twee tekentafels van 65 bis a kon uitgebreid worden. Er werd in die periode ook geadverteerd voor tekenaars en aangezien er namen in deze tekening staan lijken deze plannen vrij serieus. Toch is deze indeling nooit gerealiseerd. Het rechterdeel werd slaapkamer en het geplande brandvrij archief was en bleef badkamer.
De eerste tekenaar die ik er gezien heb was Gerrit Duêrmeijer begin jaren '50. In 2008 heeft hij mij nog informatie uit die tijd verstrekt.
Op de plaats van de dubbele deur is de monsterkast gekomen, zie hieronder.
Foto van mijzelf in 1958.

intermezzo's
TekKrInds
tekkr
eigen bureauTekKr1szelfstudieplannenE.J. v.d. HoefD. VerheusJ.W.H. JansenJ. KranenburgR.H. Fledderuseigen opdrachtenintermezzo's