Croeselaan

Aan de Croeselaan (toen nog Moesgracht geheten?) lag het bedrijfsterrein van de PUEM, met aan de achterzijde de Kruisvaart zodat de zware kabelhaspels per schip aangevoerd konden worden. Naast dit terrein is het latere hoofdkantoor -toen REMU geheten- gebouwd.

Achter het rijtje dienst- woningen die er al stonden toen de Moesgracht er nog lag, werd in 1920 al een bedrijfsgebouw uitgebreid en in het jaar daarna de garage met chauffeurs-woning (uiterst rechts). Zijn ontwerp uit 1931 voor een bedrijfskantoor en een directie villa zijn nooit uitgevoerd. Net zo min als de overbouwing van de transportweg.

Croeselaan416b421x200shkl
Croeselaan416d301x200shkl
Croeselaan204s
PICT0461170x369shkl

In 2009 komt uit de archiefdozen bij Eneco zo veel informatie boven water dat daaruit de vooroorlogse bouwge-schiedenis uiteengerafeld kan worden. Behalve bovenstaande tekening wordt door Schulte en kollega's aan het Labora-toriumgebouw uit 1934 gewerkt.

De romatische architec-tuur wordt in hetzelfde decennium vervangen door de zakelijkheid!

Uit de KB-negatief-mappen komt in 2011 nog veel meer informatie naar boven, waardoor de hele opkomst en ondergang van het bedrijfsterrein aan de Croeselaan te beschrijven valt.
Dit staat HIER.

Gevelss
Croeselaan