verenigingsgebouw

Van deze onder motto 2911 ingezonden opgave is alleen de opgave getraceerd in Bouwkundig Weekblad 1935 (p.218).

vereniging1s
vereniging2s
verenigingsgebouw