Courantengebouw terug vorige pagina

De vijfde in de reeks. In de vijftiger jaren hing de ingekleurde afdruk nog steeds op de teken- kamer, als kind dacht ik dat het een ontwerp voor het Noord-Hollands Dagblad was, waarom? Dit ontwerp leverde 'slechts' een Eervolle vermelding (getuigschrift) op. (BW 1936, p.286).

"Gebouw voor een courantengebouw van middelmatigen omvang" was de titel van een algemene beschouwing over de inzendingen. Men ging hierbij dan ook hoofdzakelijk in op programmatische bezwaren die men had tegen de diverse ontwerpen. "Na zeer zorgvuldig overwegen is de jury tot de onclusie gekomen, dat geen enkel ontwerp op zoodanige hoogte stond dat het toekennen van een eersten en zelfs een tweeden prijs verantwoord was". "Zij heeft tenslotte uit de laatste groep een keuze gedaan van drie ontwerpen en deze nog eens extra getoetst:
1e. op architectuur van de gevels
2e. op de ruimtelijke ontwikkeling en de architecturale ontwikkeling van de plattegrond en
3e. op de technische kwaliteit.
Het gevolg hiervan was dat deze drie ontwerpen als gelijkwaardig beschouwd moesten worden, al wil dit niet zeggen dat de kwaliteiten volgens punt 1, 2 of 3 gelijk zouden zijn; integendeel bij het eene ontwerp staat de technische kwaliteit ver boven de aesthetische, terwijl bij een ander het omgekeerde het geval is. Vervolgens bleken nog drie inzendingen in aanmerking te komen voor een eervolle vermelding.

De jury stelt daarom het bestuur van "Bouwkunst en Vriendschap" voor drie derde prijzen toe te kennen en wel aan de inzendingen onder de motto's. .. . . . . . . , en drie eervolle vermeldingen onder de motto's 999, abc en neutraal, bestaande uit een getuigschrift".
Een gedeelde 4e plaats dus eigenlijk. Het aantal inzendingen bedroeg 48.
De jury voor deze studie: P.den Besten, J.F.Berghoef, J.W.E.Buys, M.C.A.Meischke, J.Mooij, J.Poot en W.C.Pouderoyen

bl1s
bl2s
naar boven
Courantengebouw terug vorige paginanaar boven