Consultatiebureau terug vorige pagina

Het Consultatiebureau onder Motto 2628 is de eerste in de reeks. Deze is uitgeschreven door A&A in 1935. Het leverde direct al een Beloning op van Fl. 50,-, een weekloon in die tijd! Het ontwerp is uit dezelfde periode dat aan Amersfoort I en aan het Hoofdkantoor gewerkt werd.

In Bouwkundig Weekblad 1935 (p.102) de beoordeling: "Motto 2628. De plattegrond is zeer goed en beknopt en getuigt van architectonisch kunnen. Te betreuren valt dat de dokterskamer veel te groot is. Het exterieur is gevoelig en karaktervol, terwijl de constructie goed doordacht is. Vorm en helling van het dak zouden bij uitvoering wel vragen naar een edeler dakbedekking. De situatie is in verband met de gekozen ligging wel juist, maar demonstreert dat de ligging aan de andere zijde van de middenweg gunstiger was geweest. Ten slotte is het een verdienste van dit ontwerp dat het weinig kostbaar in uitvoering zal zijn".
"Na beschouwing van deze (vijf) inzendingen was de jury eenstemmig van oordeel dat de ontwerpen No.2628 en No.7777a voor bekroning in aanmerking konden komen. Bij vergelijking kwam zij eenstemmig tot de conclusie dat No.2628 op grond van rijpere architectonische kwaliteiten de voorkeur verdient. Zij heeft daarom de bekroning aan dit ontwerp toegekend.
Bij opening van de naambrief bleek de ontwerper te zijn de heer H.E. Schulte te Amsterdam Gelderschekade 19. Aangezien de Heer Schulte lid is van A. et A. verwerft hij met de bekroning ook het door het Genootschap beschikbaar gestelde bedrag van Fl. 50,-"
A. Eibink
Ir. S. van Ravesteyn
Ir. A.J. v.d. Steur

bl1s
bl2s
naar boven
Consultatiebureau terug vorige paginanaar boven