concertzaal

In 1936 onder motto 666 ingezonden opgave werd uitgeschreven door de Vereniging "Bouwkunst en Vriendschap" in "De 8 en Opbouw" (p.136). De uitslag in Bouwkundig Weekblad 1937 (p. 287).

concertzaals

"In het algemeen kan worden opgemerkt, dat men deze opgaven beter beheerscht heeft, dan de eerste. Bij een nauwkeuriger bestudeering blijken echter toch weinig inzenders het gevraagde tot een alleszins bevredigende opleossing te hebben gebracht"'.

Wederom voornamelijk programmatische bezwaren tegen de inzendingen. Hoewel aangekondigd dat de (36) inzendingen afzonderlijk beoordeeld zijn, worden deze niet gepubliceerd en hoewel "dat geen der ontwerpen haar ten volle kon bevredigen" adviseert de jury een 1e, 2e en 3e prijs toe te kennen.

De jury voor deze studie prijsvraag bestond ook uit:
P.den Besten, J.F.Berghoef, J.W.E.Buys, M.C.A.Meischke, J.Mooij, J.Poot en W.C.Pouderoyen

concertzaal