Ind.School 2e vv

Wat het tekenwerk betreft wordt in dit laatste jaar flink doorgehaald, wellicht is het ook tekenwerk van de 1e en 2e Vervolg Klasse?? Een radiostation met 7 bladen en twee perspectieven en de nodige beton- en ijzerconstructies werden berekend en uitgetekend.

IJzerKolom107170x216shklRadioPersp138406x287shklRadioPersp141283x286shkl

Wel erg klein, maar het geeft een indruk van het vele technische detail tekenen.

RadioBl2124170x79shkl
RadioBl2125700x329shkl

Van de bouwkundige tekeningen van deze opgave is een hele set blauwdrukken bewaard gebleven, ook leuk!

Na het bekijken van deze werkstukken is mijn konklusie dat deze Industrieschool in feite 'onze' HTS opleiding is geweest, maar dan als avondopleiding . . .

Ind.School 2e vv