Ind.School 1e vv

Een op blauwdruk uitgereikt proefwerk en een heel blad rioleeringdetails is het enige spoor van dit leerjaar. De 1e vervolgklasse is dus eigenlijk het derde jaar. Er werden natuurlijk ook theorielessen gegeven, maar dit lijkt wel weinig tekenwerk voor een heel jaar.

LandhOpg101170x134shklLandhPrfw103700x531shkl

In het jaarverslag 1932 worden de volgende vakken genoemd:
Bouwkunde, Bestekken, Handtekenen, Geschiedenis, Statica, IJzerconstructies, Natuurkunde, Electro, Wiskunde, Gewapend beton en Landmeten.

Onder het lerarencorps kwamen nog namen voor die 30 jaar later op de HTS in Utrecht les gaven!!

Riolering102170x118shkl
Ind.School 1e vv