HBO '31-'32

De opgave van dit laatste jaar luidde: "Ontspanningscentrum". Van het werk begeleid door L.v.d.Vlugt uit dit afstudeerjaar zijn alleen twee foto's en 6 negatieven aanwezig. In de 8 en Opbouw (1932, pp. 255-257) wordt het afstudeerwerk besproken door J.B. van Loghem.

OntspannFoto1345x253shklOntspannFoto2345x255shkl

J.B. van Loghem:
"Uit het werk van Schulte valt op te maken, dat hij verlangt uit de romantische invloedsfeer te geraken, maar hij schijnt daarin zoo langdurig te zijn ondergedompeld geweest, dat hij nog wel heel lang nodig zal hebben, voordat hij geheel gelouterd en rein daaruit tevoorschijn komt. Thans is in zijn werk, naast een zekere gezwollenheid uit zijn romantisch verleden, een te sterk verlangen naar openheid te constateeren, waar-door de zakelijkheid in het gedrang komt".

Heeft hij het ontwerp voor Hissink dan niet gezien?

OntspannFoto3446s

Kennelijk was er toen ook al de nodige aandacht voor publiciteit, zeker in een periode dat ieder architect het na streefde een eigen architectenbureau op te richten. In 2016 blijken er in het Nai nog drie tekeningen (glasnegatieven) op te duiken uit het AvBA archief:
-ABAMn27 Glasnegatieven tekeningen ontspanningscentrum, 1932-

tentoonstellingen
HBO '31-'32tentoonstellingen