zelfstudieplannen

Naast het werken bij de PUEM ontwierp hij altijd andere plannen, later prijsvragen. In de oorlogsperiode ging hij op eigen initiatief woningen ontwerpen. Wellicht om de opdrachtgever van de 23 woningen in Utrecht -de gemeente- opnieuw te benaderen?

De 'arbeiderswoning' en het 'ingebouwd woonhuis' sloten daar op aan.

Arbwoning340345x242shklIngebWoonh342345x242shkl

Het 'dubbel woonhuis' en de 'dubbele villa' is wat we tegenwoordig twee onder een kap noemen, iets royaler, de laatste zelfs veel royaler. Let eens op het trappenhuis!

DubbWoonh343345x239shklDubbeleVilla341345x240shkl

Deze ontwerpen lijken al gericht op een concrete situatie, veel schetswerk sluit aan op de eerste ontwerpen.

x162shkl
x162shkl1

Op de kop van het blok wordt een woning ontworpen voor een 'opdrachtgever', deze doet denken aan de 'dubbele villa' uit de 'eigen' ontwerpen.

item5groeneweg003345x294shkl
zelfstudieplannen