item2a1d1a

Er blijven voorlopig een aantal tekeningen over waaraan niet is af te lezen waar iets staat, of het gebouwd is of niet. Door toeval of archiefonderzoek wordt wellicht nog duidelijkheid verkregen.

6.3.15. Projekten met aanknopingspunten

Troephuis "De Bisons", Padvinderslaantje, Zeist, 1948.

Stichtse Hof Naarderstraat 81 te Laren, laatste opdracht, ontwerp Schulte niet uitgevoerd.

Woonhuis te Afferden zonder info In potlood getekend schetsontwerp.

Van Walsum (W357 dus '50-'51?) in adresboek Utrechts Archief gevonden, de juiste naam was Van Walsem!

Situatietekening Koekoekstraat 36-38 Utrecht [niets van SR in het UtrArch].

Henderik, Utrecht met situatie [in UtrArch: gedateerd 1965] Bataviastraat 81.

Garage Van Remmen, de Meern, opdracht ± 1962.

Woonhuis Breukeleveense Meentje 9, Loosdrecht (±1963) staat nu iets anders . . .

Situatietekening 4 +2 woningen De Bilt, staat nu iets anders . . .
 

6.3.16. Projekten zonder informatie en/of situatie:

Verbouwing van een buitenhuis

Bungalow zonder situatie

Winkel-woonhuis potloodschets onbekende situering
Geveltekening winkel woonhuis
Boerderij te Scherpenzeel W303!!
Dubbelwoonhuis met naamloze situatie (jaren '60?)
Schoorsteenmantel Laan van Nieuw-Guinea 11 (zie nota) welke tekening?
Van Haren, Schoenenwinkel Vredenburg 25, Utrecht? [niets in UtrArch]
Lagere school? en/of Kleuterschool, Utrecht Ver. Chr. Onderwijs in 1967
Klein, Bilthoven (garage) (Klein van de huizen / 't Oude Raadhuis?) 1967
Begrafenisonderneming (Agterberg?) Amsterdamsestraatweg Utrecht ±1960

Troephuis
Stichtse Hof
Woonhuis
Fa. van Walsum
Henderik
Woonhuis
Buitenhuis
Bungalow
Vervolg 2 terug vorige paginaTroephuisWoonhuisFa. van WalsumHenderikWoonhuisBuitenhuisBungalow