vervolg 1

Een beeld van (mij op) de tekenkamer medio jaren '50. Op de achtergrond de tekening van de prijsvraag "Courantengebouw" uit 1936. Op de kast de Schakelstations Driebergen en Veenendaal ±1953. Op de voorgrond de makette van het schakelstation Amersfoort 2 uit 1959.

onbekende opdrtekenkrs
Winkelwoonhuis
Proefboerderij Schevichoven
Koetshuis
Woning van Beest
PausAdriaanschool
Zomerhuisjes

De schaarlamp en de ladenkast (eigen ontwerp jaren '30) hebben de tijd overleefd en staan nu in huis. Op de plaats van deze tekenkamer is nu een appartement te huur. Het ronde raam is nu ingemetseld op de plaats van de deur. De hoge kast met de schuifdeuren was de monsterkast, de ingekleurde tekeningen er boven (van de Schakelstations Driebergen en Veenendaal) heb ik ook nog! . . . . . De tekenkamer nu:

tekkrnu01s
Vervolg 2
Hulst60x128shkl

Uit deze periode ontbreekt ook iets totaal in het eigen archief: de deelname aan de Prijsvraag voor de Vieringstoren van de Basiliek in Hulst in 1953. Dat dit niet alleen in mijn geheugen zat bleek uit het telefoongesprek met Gerrit in 2008, de eerste tekenaar van zijn bureau, die tevens nog een suggestie had voor het motto, te weten "Luctor et Emergo". In 2011 bezocht ik het archief in Hulst en daar bleek inderdaad zijn deelname aan de prijsvraag. Op 21 nov. 1952 stond de aanvraag geregistreerd en op 14 maart 1953 leverde hij als 36e van de totaal 40 deelnemers zijn werkstuk in. Vanwege de Watersnood dat jaar, in Amsterdam waar ook de jurering plaatsvond. Helaas vloog hij er in de eerste schifting met 18 anderen direct uit. Einde deelname. Na de tentoonstelling in Amsterdam zijn de niet gehonoreerde inzendingen 'verdwenen'.
Deze prijsvraag bleek echter een lange voorgeschiedenis te hebben, die heb ik afzonderlijk beschreven.

vervolg 1onbekende opdrWinkelwoonhuisProefboerderij SchevichovenKoetshuisWoning van BeestPausAdriaanschoolZomerhuisjestekkrnu01sVervolg 2