Huize Harmelen terug vorige pagina

Met Dirk Verheus (1907-1990) een oud studiegenoot werd in 1949 het gebombardeerde Huis te Harmelen herbouwd. Vanwege de oorspronkelijke Laatmiddeleeuwse gewelven staat het geheel op de Rijksmonumentenlijst. Afbeelding van door koffie geteisterde kalke.

item5PICT0009700x441shkl

De bouwaanvraag tekening ligt in het gemeente archief van Harmelen en de bouwtekeningen in de Collectie van de RCE.

Harmelens
x263shklx242shkl

Afbeeldingen uit 1913 voor de oorlogsschade

Over de oudste geschiedenis van het Huis Harmelen is in diverse bronnen al geschreven, ik noem ze hier: Wikipedia, de Stichts-Hollandse Historische Vereniging heeft in 2008 en 2014 twee versies over de voorgeschiedenis gepubliceerd, doch deze zijn weer van het wwweb 'verdwenen', de Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft de tekeningen van de verbouwing van 1949 gearchiveerd, Huis Harmelen is Rijksmonument. De huidige gebruiker sinds 2006 is de familie Jesserun - Siebelink die het bewonen en als comfortabele vergaderlokatie voor hoofdzakelijk bedrijven en ten behoeve van de Management Academy gebruiken, ook daar is de voorgeschiedenis samengevat.

Beperk ik me tot de informatie over de 20e eeuw dan het volgende:
In 1918/19 is Jacob van der Bijl (zoon van Leo van der Bijl), beide architect te Nieuwer-Amstel, betrokken bij restauratie/renovatie of sloop en nieuwbouw. Kennelijk wordt overgegaan tot gedeeltelijke sloop. Kort na 1920 laat J.W.H. de Liefde, uitgever van het Utrechts Nieuwsblad, op de oude fundamenten een chalet vormig huis bouwen.
In 1937 verleende de Rijksdienst voor de Monumentenzorg vergunning om dit huis weer te mogen afbreken. J.Matser, een sloper uit Hilversum kocht in 1943 de overblijfselen, maar wilde ook de fundering slopen. Hier tegen maakte monumentenzorg bezwaar.
De restanten van het huis met de grond werden nu gekocht door de van Java teruggekeerde M.A.E.van Baak, die hier een fruitbedrijf wilde beginnen en de kelders als fruitopslag wilde gebruiken. Bij onderzoek bleek toen dat in de kelders muurwerk aanwezig was uit de 13e eeuw. In 1949 werd op de keldergewelven een woonhuis gebouwd in historiserende stijl naar ontwerp van de architecten D.Verheus uit Den Haag en H.E.Schulte uit Utrecht. Er werd bij de bouw gebruik gemaakt van stenen uit de fundering van het Huis te Nesse in Linschoten, dat eveneens eigendom was van M.A.E.van Baak.

De informatie over Van der Bijl staat op deze Facebookpagina, even bladeren ;-)
.

Huize Harmelen terug vorige pagina