Woning van Beest

Door de oude foto's is dit projekt bekend gebleven en ook doordat van Beest een oud-kollega van de PUEM was. De huidige bewoners hebben het van hem gekocht en het is nagenoeg in de authentiek staat. De Welstandscommissie is erg streng in Driebergen!

In 2008 een advertentie op Marktplaats: een dressoir aangeboden, ontworpen door H.E. Schulte, zoals het briefje dat er in ligt laat zien. Het blijkt voor het huis Van Beest ontworpen!!

vBeest561svBeest562s
vBeestdressoirs

Een woning met een voorgeschiedenis! Makette?
In maart 1954 dient Schulte een verzoek in om op een stuk grond aan de Prinses Beatrixlaan (in eigendom van de fa. Appels) in het uitbreidingsplan aangegeven als plantsoen een woning voor dhr. van Beest te mogen bouwen.
Hoewel het hoofd van Bouw- en woningtoezicht een positief advies geeft wordt het verzoek afgewezen. Schulte richt zich opnieuw tot B&W waarbij hij wijst op het gunstig advies van gemeentearchitect Van Asbeck dat hem bekend was. Daarna volgt een bespreking, waarin allerlei strookjes grond geruild worden om de straat te verbreden, daarna gaan B&W akkoord.
In augustus wordt Schulte uitgenodigd de bouwaanvraag in te dienen. Op 8 november 1954 wordt door H. van Beest de bouwaanvraag ingediend. Daarop wordt door B&W aan omwonenden de wijziging van het Uitbreidingsplan kenbaar gemaakt en stelt zij hen in de gelegenheid binnen 14 dagen bezwaar te maken. De enige bezwaarmaker wordt op 11 maart 1955 medegedeeld dat de bouwvergunning op 29 dec. '54 is verleend, goedgekeurd door GS van Utrecht.
In het kader van de Wederopbouwwet is sprake van een tijdelijke bouvergunning voor de periode van 10 jaar! In 1967 wordt besloten dat de in de vergunning gestelde goedkeuring voor 10 jaar wordt verlengd met 10 jaar. Dat is dus 1974, maar inmiddels worden dan de oude Uitbreidingsplannen in zijn geheel goedgekeurd en vervalt de tijdelijkheid van de vergunning!
Het complete dossier is in het archief van de gemeente Heuvelrug aanwezig (juni '09)

Ik zou zeggen: zoek de verschillen! Binnen is de wand tussen de keuken verwijderd en in de garage is nu een bijkeuken. Die garage was trouwens niet erg groot, een verschijnsel dat ik wel meer in ontwerpen uit die tijd zie. Binnen is de afwerking ook grotendeels authentiek gebleven. De grote beuk bij de garage is gesneuveld en er is een kleintje verplicht voor herplant.

vBeest2s1vBeest1s
vanBeests
Woning van Beest