toegepaste kunst

Niet alleen werd vanouds aandacht besteed aan architectonische details, er waren ook altijd kunstzinnige toevoegingen te vinden die steeds meer een zelfstandige bijdrage aan de architectuur gingen leveren. Vooral bij de trafo- en schakelstations (1,5%-regeling).

steen170x251shkldriebgevel345x233shkltegeltje345x233shkl

Eerst bijzondere aandacht voor bouwkundige onderdelen, dan expliciete toevoegingen aan het gebouw:

dia1959345x223shklVveenBet1s
BilthKunst170x123shkl

En altijd aandacht voor details bij de trafohuisjes: ventilatierooster

traforoosterstrafosteen1strafosteen2s

Bijzondere gedenkstenen: IJsselstein en Schalkwijk

toegepaste kunst