Vacantiecentrum Prattenburg 1948

Een tamelijk groot gebouw dit vakantiecentrum in de bossen van Prattenburg in de omgeving van Rhenen. Het zou op een terrein aan het einde van de Cuneraweg nabij het begin van de Veenseweg moeten komen. Waarom dit plan niet is gerealiseerd is onbekend.

prattenb1700x443shkl
prattlokatie170x115shkl

Kijkend naar de (noord)pijlen op de tekening lijkt het terrein rechts te passen bij beide ontwerpen. Het terras steeds op het zuiden gericht.

prattenb2700x651shkl

Als je goed kijkt zijn het twee varianten voor een vergelijkbaar programma van eisen. Het is niet aangegeven welk van de twee het eerste voorstel was. De onderste is licht ingekleurd. Een stukje ambachtelijk tekenwerk in 6B potlood en met fixatief behandeld.

 

Fanelli besteed in zijn boek aandacht aan een vergelijkbaar ontwerp in het hoofdstuk over de Amsterdamse school (zie p.111) maar dat is dan wel 25 jaar ouder!

Vacantiecentrum Prattenburg 1948