Woonhuis

Enigszins 'verknipte afdrukken van het ontwerp, ze zijn door mij op de HTS gebruikt t.b.v. perspectieftekeningen, anders hadden ze niet eens in het archief gezeten. Ik heb het huis op die lokatie nooit ontdekt. Door een publicatie in Archis in 1977 werd ik er weer op geattendeerd.

BreukMsitsWoonhLoosdr439700x260shkl

Nu we weer jaren verder zijn was het weer eens tijd om naar Loosdrecht (gemeente Wijdemeren) te mailen. Daar kwam al spoedig een antwoord op van Henri Spijkerman: er zijn een aantal plannen ingediend in 1963 en 1966.

Hoewel door de PUWC goedgekeurd is er echter nooit een bouwaanvraag ingediend.


Zo stond ik op een middag in Loosdrecht met het hele dossier op tafel!

WoonhLoosdr440700x304shkl
Loosdrechts

In augustus 2015 wordt het archief integraal gescand en in 2016 extern ontsloten. Het dossier blijkt 8 tekeningen te omvatten en het zijn 3 schetsplannen, waarvan 2 varianten van één ontwerp in twee bouwlagen (!) getekend in 1963, datering via stempel PUWC (dit blijken [439 en 440] te zijn). De gevels ontbraken in mijn archief. Uit correspondentie met de PUWC blijkt een gewenste wijziging: een plat dak past niet in deze omgeving, en er worden nieuwe gevels ontworpen. Nu met een lessenaarsdak vergelijkbaar met "De Uitkijk in Vinkeveen (1958). Hoewel de PUWC met deze wijziging tevreden is, wordt voor dit ontwerp geen bouwaanvraag ingediend.

In 1966 wordt een gewijzigd bouwplan ingediend: een bungalow (één bouwlaag nu dus), waarbij de studeerkamer is vervallen. In de begeleidende brief wordt 'vaag' uitgelegd dat de familiale omstandigheden tot deze vertraging hebben geleid (vermoedelijk is de opdrachtgever overleden - reden voor het vervallen van de studeerkamer?)
Dit plan wordt door de PUWC goedgekeurd onder de voorwaarde dat de B2 blokken vervangen worden door rode baksteen. Toch wordt uiteindelijk geen bouwaanvraag ingediend voor dit plan.

Woonhuis