intermezzo's

Al ordenend van objekten en projekten in het archief komen er allerlei herinneringen boven over niet direkt aan projekten gekoppelde informatie. Deze zijn hier onder dit hoofdstuk bijeengebracht ook al kunnen ze in een andere kontekst al verhaald worden.

HBO1959700x425shkl
het ambacht
tekenen
maquettes
toegepaste kunst
Griekenland170x261shkl

Met de kollega's van de BNA en/of HBO werden al eens buitenlandse reizen gemaakt, deze foto is in Athene in 1959. Hij was toen 53, toen ik 53 was zou ik er zelf ook zijn (met pet en 40°C).
Wie de kollega's zijn op de foto is helaas niet aangegeven . . .

In de jaren '50 was H.E. Schulte lid en later secretaris van het Kringbestuur van de BNA in Utrecht. In 1959 zou het Kringbestuur een uiterst beschaafde afwijzing van het Plan Feuchtinger, die de SIngels wilde dempen ten behoeve van het verkeer, formuleren (Zie Bouwkundig Weekblad 1959 pag. 198-200).

intermezzo'shet ambachttekenenmaquettestoegepaste kunstbutton naar edschultearchitect