Hotel Smit

Een ogenschijnlijk ver uitgewerkt schetsontwerp met een situatie. Tegenwoordig staat op die lokatie een blokje woningen, maar er bestaat tegenwoordig in Doorn nog een Klaverjasvereniging "v. h. Hotel Smit". . . . . en een oudheidkundige vereniging!

HotelSmit1972shotelSmit329345x214shklhotelSmit330345x213shkl

In de jaren '50 stond alleen het rechter blok er en de lage vleugel is daarna gebouwd, alleen niet naar ontwerp van Schulte!

hotelSmit331700x434shkl
Hotel Smit