R.H. Fledderus terug vorige pagina

In het eigen archief geen enkel stuk over dit projekt, maar bij Bonas, Bouw en het UtrArch komen toch de stukken boven tafel waar uit blijkt wat en waar er gebouwd is. Echter blijkt het projekt nagenoeg geheel gesloopt in 2006, alleen het winkelblok aan de overzijde bestaat nog.

Op Google Earth staat nog een opname met nog juist twee kleine blokjes, maar in het UtrArch is nog een foto met een luchtopname en er bevinden zich een groot aantal (bouwaan-vraag) tekeningen gedateerd van 1954 t/m 1956 onder no 8472. Het projekt was een opdracht van de gemeente Utrecht aan Rein H. Fledderus, Voorburg en H.E. Schulte, Utrecht; architecten BNA. Deze tekeningen zijn zo te zien op het bureau in Voorburg getekend, beurtelings geparafeerd door Fledderus (RHF) of Schulte (Sch). Uit de situatietekening blijkt dat de blokken aan de zijde van de Constant Erzeijstraat niet van hun hand zijn, maar wel het winkelblok aan de overzijde van 't Goylaan.

Hoogr
Hoograven1170x222shkl

Aardig is ook te zien dat F. van Klingeren die later als architect De Meerpaal zou ontwerpen, hier de rol van constructeur had als "Studio voor Bouwtechniek" gevestigd a/b "de witte walvis" gelegen in de Sixhaven te Amsterdam, later zou hij aanhet Olympiaplein wonen.
In 2006 zijn de woning-blokken geamoveerd, ik was net te laat, maar uiteindelijk is er wel veel informatie over te vinden.
Links op de voorgrond is het projekt Fledderus/Schulte zichtbaar. Het 'onderste' blok woningen met winkels zou er dus nog staan.
Clemens .M. v.d. Stad was stedebouwkundige van Hoograven, daarna zou hij ook het "Kanaleneiland" ontwerpen.


Hieronder: André de Beus tekent aan het kleine blokje tussen de hoge flats.

Hoogrluchtfs

Gelukkig was in het UtrArch nog een mooie luchtfoto uit 1991 aanwezig en zo houd je de herinnering levend. Hieronder nog het winkelblok voordat het in 2010 gesloopt werd. Aan de overkant staan al nieuwe winkels.

PICT0463345x229shklPICT0470345x229shkl1
AdeBeusHgrs
naar boven
R.H. Fledderus terug vorige paginanaar boven