Woonhuis/café Amerongen 1948

Voor deze opdracht is ook een reeks varianten ontworpen voor een Woonhuis/café met feest en/of bioscoopzaal, twee zijn er weergegeven. In 2013 ontdek ik in het RHC ZO-Utrecht de advertentie van de aanbesteding! Met naam en adres van de opdrachtgever.

DeKaap110350sPICT00051700x528shkl
amero2s

Nu is het dus de vraag wat het tegenwoordige adres is en wat daar (nog) te zien is? Was dat ook de bouwlokatie?

Bovendien is het de vraag of het wel gebouwd is in de Wederopbouw- periode vanwege de materiaalschaarste en de daardoor vereiste extra vergunningen . . .

In ieder geval ben ik met behulp van een plaatselijk bekende tot de conclusie gekomen dat het niet waarschijnlijk niet gebouwd is.

Woonhuis/café Amerongen 1948