6 Woningen

Hoewel deze opdracht parallel loopt aan de Duplexwoningen, lijkt het voort te komen uit de zelfstudieplannen 1942-1947, die toch ook ergens door ingegeven moesten zijn? Opdrachtgever van dit projekt is de gemeente Utrecht. Bouwvergunning verleend in 1950.

IMG0669345x259shklIMG0668345x259shkl

Het was wel even zoeken of er van al die ontwerpen iets gebouwd zou zijn. Er zat wel een situatie tekening zonder straat-namen bij. Uiteindelijk kwam er een blok van 6 in beeld en de detaillering van de balkons kwam grotendeels overeen met dat van de Duplex. In het Utrechts Archief kwam de tekening te voorschijn.

w1a440x491shkl
6 Woningen