het archief SR klik hier voor

Deze website bevat informatie over het leven en werken van H.E. Schulte architect HBO-BNA beschreven aan de hand van het resterende archief en de eigen herinneringen. Vanaf zijn diplomering tot 1967 (†) heeft hij in Utrecht gewerkt, eerst bij, later vooral voor de PUEM.

tekentafel
inleiding
opleiding
(ver)bouwen
prijsvragen
interieur
eigen bureau
PUEM I en II
kaarten

Dit is een enigszins historiserend hoekje waar een aantal oude objekten bij elkaar gebracht zijn die het al die jaren overleefd hebben. De oude houten tekentafel, perspectieftekeningen uit ±1926, een potlodenslijpmachine, die geheimzinnige zwarte kist met de makette van een onbekende villa, waar ik als kleine jongen al (stiekum) mee speelde ;-) en de ingebonden architectuurtijdschriften vanaf 1916!

het archief SR klik hier voorinleidingopleiding(ver)bouwenprijsvrageninterieureigen bureauPUEM I en IIkaarten