het archief SR klik hier voor

Deze website bevat informatie over het leven en werken van H.E. Schulte architect HBO-BNA beschreven aan de hand van het resterende archief en de eigen herinneringen. Vanaf zijn diplomering tot 1967 (†) heeft hij in Utrecht gewerkt, eerst bij, later vooral voor de PUEM.

inleiding
opleiding
(ver)bouwen
prijsvragen
interieur
eigen bureau
PUEM I en II

Het boek is klaar! In de jaren '80 ben ik ooit voorzichtig begonnen alles wat ik me kon herinneren op te schrijven en een database te maken waarin alle tekeningen, maquettes en foto's vastgelegd werden. Daarna begon de zoektocht door het land en de archieven. Ik sprak met bewoners, gebruikers en ook met tekenaars die ooit op zijn bureau gewerkt hadden. Ik vond zelfs informatie over een van zijn eerste werkgevers omstreeks 1924, meer valt er niet te ontdekken vermoed ik. Het boek is al uitverkocht!
Voor geĂ¯nteresseerden is het nog op pdf verkrijgbaar. Zie Site Map.

kaarten
HESchultewebsite
het archief SR klik hier voorinleidingopleiding(ver)bouwenprijsvrageninterieureigen bureauPUEM I en IIkaarten